Downloads


Van een brochure over Accountantskantoor Hut tot documenten die u kunt gebruiken bij de jaarafsluiting.

Accountantskantoor Hut


Download hier de in 2013 uitgebrachte brochure over ons:

 Brochure Accountanskantoor Hut

Belastingdienst
 

 Voorbeeldafspraak verbod op prive gebruik bestelauto

Rapportages
 

file_pdf-icon.png Tussentijdse (kwartaal)rapportage
file_pdf-icon.png Prognose
file_pdf-icon.png Jaarrekening
file_pdf-icon.png Jaarrekening geconsolideerd

Jaarwerk

U treft voor het jaarwerk aan, welke u - indien van toepassing - kunt invullen. Aan de hand van de door u ingevulde lijsten kunnen wij diverse posten in de jaarrekening voorzien van een goede onderbouwing.

Posten die al uit de door u gevoerde administratie blijken, hoeft u natuurlijk niet nogmaals op onderstaande lijsten te vermelden. Denk hierbij aan een debiteuren- op crediteuren openstaande postenlijst of voorraadlijst die u uit uw administratiesoftware kunt printen.

page-white-excel-icon.png Voorraad tellijst
Gebruik deze lijst voor het inventariseren van uw voorraden op 31 december indien u geen geautomatiseerde voorraadregistratie heeft.
page-white-excel-icon.png Vorderingen
Deze lijst kunt u invullen voor omzet aan afnemers die betrekking heeft op het oude boekjaar, maar welke pas in het nieuwe boekjaar worden ontvangen.
page-white-excel-icon.png Schulden
Hier kunt u kosten van het oude boekjaar invullen, die pas in het nieuwe boekjaar zullen worden betaald.
page-white-excel-icon.png Vooruitbetaalde kosten
Dit betreft kosten, die in het oude boekjaar zijn geboekt/betaald, maar die in feite (gedeeltelijk) betrekking hebben op het nieuwe boekjaar.
page-white-excel-icon.png Vooruitontvangen bedragen
Hieronder kunt u omzet opnemen, die al in het oude boekjaar is ontvangen of gefactureerd, maar die feitelijk (gedeeltelijk) betrekking heeft op het nieuwe boekjaar.
page-white-excel-icon.png Kasgeld
Hier kunt u ter onderbouwing van het kassaldo de aantallen per munt en biljet invullen. Let op: het getelde bedrag dient aan te sluiten op het kassaldo volgens de administratie.