Onoplettendheid bank hersteld

Door: Ondernemer

Een ondernemer was voornemens het iets rustiger aan te gaan doen en hij had in het verleden een aantal lijfrente- en kapitaalverzekeringen afgesloten om hierin te voorzien. De uitkeringen van deze verzekeringen zijn ondergebracht bij een bank die dit in termijnen, met aftrek van loonheffing, zou gaan uitkeren. Waar de bank echter geen rekening mee gehouden heeft was het feit dat één van de uitkeringen van deze kapitaalverzekeringen een vrijgestelde levensverzekering betrof.

Het ging hier om een uitkering van ca € 50.000 die de bank ten onrechte wilde gaan belasten met loonheffing. Dankzij oplettendheid van onze medewerkers kon deze fout hersteld worden en was zelfs de bank dankbaar dat deze fout aan het licht gebracht werd.
Hiermee is onze cliënt ca € 20.000 aan onterecht te heffen loonheffing bespaard gebleven.


Vorig artikel Fiscale herkwalificatie leidt tot teruggave Volgend artikel Onderhandelen met de Belastingdienst