De insluitingsclausule

De insluitingsclausule

22-12-17 | Koen van Osch

Een nieuw fenomeen doet zich voor in het huwelijksvermogensrecht. Vanaf 1 januari 2018 trouwen echtparen niet meer standaard in gemeenschap van goederen. 

Uitsluitingsclausule

In het oude huwelijksvermogensrecht is de uitsluitingsclausule ook wel populair de anti schoonzoonclausule gemeen goed. Bij vererving of schenking kan een schoonzoon (of natuurlijk -dochter) uitgesloten worden van het verkregen vermogen. Ondanks een huwelijk onder gemeenschap van goederen kan in dat geval toch vermogen buiten de gemeenschappelijke boedel vallen. Dit wordt vaak gedaan om te voorkomen dat familiekapitaal moet worden meegegeven aan een scheidende schoonzoon of -dochter.

Insluitingsclausule

Nu verse echtparen niet meer standaard onder gemeenschap van goederen trouwen vanaf 2018, komt er ook een tegenovergesteld begrip de zogeheten insluitingsclausule. Met deze insluitingsclausule kunnen erflaters of schenkers aangeven dat ondanks dat echtelieden een beperkte gemeenschap van goederen hebben, deze vermogensoverdrachten toch in de gemeenschappelijke boedel zouden moeten vallen. Er zijn eigenlijk twee situaties waarin dit effect kan hebben: bij echtscheiding of bij overlijden van één van de echtelieden. Verwacht wordt dat er veelvuldig gebruikt gemaakt zal worden van een combinatie van uitsluiting en insluiting, namelijk uitsluiting bij echtscheiding (schoonzoon of -dochter) maakt dan geen aanspraak op een aandeel in de gift of erfenis en insluiting bij overlijden waarbij schoonzoon of -dochter juist wel mede-eigenaar wordt. Dit laatste ook met het oog op gevolgen voor eventuele erfbelasting.

Blijven uitsluiten

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht houdt niet in dat u moet stoppen met uitsluiten omdat er toch maar een beperkte gemeenschap is. Echtelieden kunnen namelijk via huwelijkse voorwaarden toch een gemeenschap van goederen afspreken. 

 

 


Vorig artikel Top 5 Wijzigingen voor de… Volgend artikel Lagere hypotheekrente door hogere WOZ…